SHARE THIS PAGE

MEER PERSPECTIEVEN, BETERE OPLOSSINGEN

Wij geloven we dat we slimmer moeten zijn om slimmer te kunnen oplossen. Dat betekent unieke manieren van denken aanmoedigen, uiteenlopende perspectieven verwelkomen en ervoor zorgen dat alle medewerkers van Rexnord het gevoel hebben erbij te horen en gerespecteerd te worden, zodat ze hun werk zo goed mogelijk kunnen doen.  

“Totale betrokkenheid medewerkers” is een van onze kernwaarden en we willen dat alle medewerkers betrokken zijn en ondersteund worden om hun grootste bijdrage te leveren. 

We werven en ontwikkelen medewerkers op basis van hun individuele talenten en prestaties. We voeren een zerotolerancebeleid ten aanzien van discriminatie of intimidatie vanwege leeftijd, ras, religieuze overtuigingen, etniciteit, genderidentiteit of -expressie, seksuele geaardheid, handicap, ervaring, nationaliteit, stijl of culturele achtergrond. 

Het prioriteren van diversiteit en inclusie helpt Rexnord om de meest getalenteerde mensen aan te trekken en te behouden, waardoor dit een leuke, inspirerende en respectvolle plek is om te werken.  

Rexnord is een werkgever met positieve discriminatie/gelijke kansen.