SHARE THIS PAGE

Rexnord Business System

EEN PLAN VOOR GROEI

Elk onderdeel van het Rexnord Business System (RBS) ondersteunt voortdurende verbeteringen op onze bedrijfsplatforms. Vier kernprocessen helpen ons voortdurend diep te graven om ervoor te zorgen dat we slimmer worden met onze eigen groeiplannen:

  • Strategische planning – weten waar we naartoe willen. Ons proces voor strategische planning wordt gebruikt in de verschillende bedrijfsonderdelen om een strategische intentie van drie jaar te definiëren. Het omvat het verkennen van de huidige staat van het bedrijf en het landschap, het identificeren van slimme paden vooruit en het vaststellen van belangrijke stappen die nodig zijn om groei- en winstdoelen te bereiken.
  • Strategie-implementatie – een routekaart om daar te komen. Het proces voor strategie-implementatie is hoe we onze bedrijfsstrategieën systematisch uitvoeren in uitvoerbare taken met statistieken, hulpbronnen en ondersteuningsplannen. Het definieert de stappen die we ondernemen en legt duidelijk uit hoe ze aansluiten bij de visie, prioriteiten, doelen en doelstellingen voor alle medewerkers van het bedrijf.
  • Budgetproces – de middelen om te handelen. Via ons budgetproces stellen we een plan van 12 maanden vast dat de financiële verplichtingen beschrijft die nodig zijn om elk strategisch plan van drie jaar uit te voeren. Dit gebeurt op voortschrijdende basis, met continu leren, beoordelingen van veronderstellingen, voortgangsbeoordeling en koerscorrectie.
  • Beheer levenscyclus van een product (PLCM) – een diepgaande kijk op onze productlijnen. Als onderdeel van onze grotere strategische planning hanteren we een voortschrijdend proces van 12 maanden om ervoor te zorgen dat onze productlijnen superieure waarde aan klanten bieden en aan de verwachtingen voldoen. Het PLCM-proces omvat het bekijken van huidige productlijnen en toekomstige kansen, het analyseren van hiaten en het identificeren en ontwikkelen van toekomstige opties die unieke voordelen en winstgevende oplossingen opleveren.