SHARE THIS PAGE

Integriteit bij alles wat we samen doen: De gedragscode voor leveranciers van Rexnord

De gedragscode voor leveranciers van Rexnord documenteert onze normen om ervoor te zorgen dat ze door elke leverancier goed worden begrepen. Het verklaart onze verwachtingen dat onze leveranciers en hun toeleveringsketens integer zullen werken, veilige werkomstandigheden voor medewerkers zullen bieden, mensen eerlijk zullen behandelen en milieuvriendelijk zullen handelen.

“Bij Rexnord beschouwen we integriteit en verantwoordelijkheid als fundamenteel bij alles wat we doen. We zijn vastbesloten om verantwoord in te kopen en waarderen de inzet van onze leveranciers om ons te helpen deze toewijding in stand te houden,” zegt Patty Whaley, Vice President, General Counsel en Secretaris.

Van leveranciers van Rexnord wordt verwacht dat ze de code voortdurend naleven en dat ze documentatie bijhouden om die naleving aan te tonen. Het niet naleven van de code is een geldige reden voor diskwalificatie als leverancier van Rexnord. 

Lees hier de volledige gedragscode voor leveranciers van Rexnord. 


To learn more about how Rexnord is committed to Solving Smarter, view all of our Gezondheid en Veiligheid stories.