SHARE THIS PAGE

Geweldige managers inspireren met een uitmuntend ontwikkelingsprogramma

Dat is de reden waarom we het voor elke medewerker mogelijk maken om hun eigen ontwikkeling en carrière bij Rexnord te sturen. Zelfgestuurd leren, wordt wereldwijd aangeboden en aangevuld met praktijkervaringen.

Ons ontwikkelingsprogramma voor managers, dat jaarlijks wereldwijd wordt aangeboden, heeft drie niveaus: 
  • Opbouwen: Deelnemers leren vaardigheden zoals leiden door conflicten, emotionele intelligentie en kennis van werkstijlen, en het stellen en beheren van prioriteiten.
  • Groeien: Deelnemers leren vaardigheden zoals anderen beïnvloeden, kritisch denken, gedragsgericht interviewen en leiderschap bij verandering.
  • Ontwikkelen: Deelnemers leren vaardigheden zoals het leiden van innovatie, het voeren van cruciale gesprekken, het leiden in culturen en virtueel leiden.

Elk niveau vergt een toewijding van drie maanden en vereist ongeveer vier uur per week. Hoewel het leren zelfgestuurd is, nemen groepen medewerkers samen deel aan het programma om het delen van leerervaringen onder een groep collega's te ondersteunen.

Samen leren op het werk

Het programma volgt een leren-reflecteren-doen-delen-methodologie. Medewerkers leren een nieuwe vaardigheid, denken na over wat ze geleerd hebben, maken een huiswerkopdracht die is toespitst op wat in hun dagelijkse werk gebeurt, en hebben vervolgens een contactmoment met andere deelnemers aan het programma om inzichten die ze hebben verkregen, te delen en van elkaar leren. 

“Het programma van Rexnord is uniek in de manier waarop we leren inbouwen in de alledaagse, dagelijkse rol van medewerkers. Het is niet abstract. Het is ontworpen om mensen te helpen zich te ontwikkelen terwijl ze het bedrijf vooruit helpen. We merken dat dit niet alleen de medewerkers helpt om de opgedane inzichten zich dieper eigen te maken, het geeft ook een gevoel van voldoening en vooruitgang die veel verder gaat dan klassikaal leren,” zegt Suzanne Sherry, Vice President Global Talent Management. 

Raakvlakken hebben met andere deelnemers is een ander uniek kenmerk van de ontwikkelingstraining voor managers van Rexnord. Het helpt medewerkers meer inzicht te krijgen in wat ze leren, terwijl ze dit aan anderen uitleggen en belangrijke punten voor de toekomst delen.

Groei die opbrengt

"I successfully completed 18 hours of training in the Rexnord Manager Development Program. It was a great initiative by Rexnord, and it helped me to improve and learn, which in turn helped me in my professional and personal life. It helped me prioritize the work and work efficiency," says TuKaram Vitthal Redkar, Regional Manager Core Middle East and Ethiopia.


Zes maanden na een ontwikkelingsprogramma voor managers worden de resultaten gemeten in enquêtes van zowel de deelnemers als hun managers, om te weten te komen wat mensen anders doen. 

In de afgelopen vier jaar hebben jaarlijks gemiddeld 130 deelnemers deelgenomen aan het ontwikkelingsprogramma voor managers van Rexnord. 


To learn more about how Rexnord is committed to Solving Smarter, view all of our Mensen stories.